Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

ALTRES

Llicències d'obres

Les llicències urbanístiques s'han d'atorgar d'acord amb el que estableixen les ordenances municipals, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya.

Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per les ordenances municipals, pel planejament urbanístic vigent (POUM) i pel DL 1/2010, de 3 d’agost, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d'edificació, de construcció o d'enderrocament d'obres.


Normativa

Ordenança fiscal núm. 5: Impost sobre construccions instal·lacions i obres.

Com iniciar el tràmit


Presencial

Observacions

Per tal d'evitar-vos la primera visita a l'Ajuntament, podeu descarregar-vos el formulari adjunt i portar-lo degudament imprès a les oficines de l'Ajuntament.

On es fa

AjuntamentInformació relacionada

Documents
Enllaços

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona