Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

POBLACIÓ

Alta al padró d’habitants per naixement

En què consisteix:


Tamitar l'alta al Padró municipal d'habitats a Figaró – Montmany per naixement.Enllaços per a més informació:


www.diba.cat – Unitat Estadística i població


El pot fer

El pare o la mare del nounat empadronats al municipi o persona autoritzada

Termini

Un cop feta la inscripció al corresponent Registe civil

Obligacions econòmiques

Gratuït

Normativa

Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal.

http://www.boe.es/boe/dias/1996/01/12/pdfs/A00813-00815.pdf

Com iniciar el tràmit


Telèfon

Observacions

Fax: 93 842 91 36

Telèfon

93 842 91 11

Horari d´atenció

De dilluns a divendres de 10h a 13h. Dijous de 17h a 20h

On es fa

Ajuntament

  • Document d'identitat de la persona sol·licitant: DNI, targeta de residència o passaport (original i fotocòpia).
  • Llibre de Família o partida de naixement (original i fotocòpia).
  • En cas que la persona sol·licitant no fos el pare o la mare, document d'autorització i DNI del pare i la mare del nounat.


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona