Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Actualitat

03/03/2017

Aprovats els pressupostos municipals 2017 per unanimitat

En el Ple Extraordinari del passat 2 de Març es van aprovar els pressupostos municipals per a l’any 2017. Després de diverses negociacions amb els grups polítics del consistori, finalment van ser aprovats per unanimitat. El projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any 2017 ha estat elaborat amb l’objectiu de mantenir els serveis oferts al ciutadà. 

 

Tot això en un context de poc creixement dels ingressos municipals, per la minoració de les subvencions d’altres administracions, i d’incertesa política-pressupostària pel que fa a les administració de l’Estat i de la Generalitat.


El Pressupost però incrementa respecte l’any anterior, d’una banda perquè l’evolució dels ingressos ha estat molt positiva durant l’exercici 2016, i d’altra perquè s’han pressupostat les actuacions que venen finançades amb la línia de Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, així com les programades en la darrera anualitat del Programa Pla de Barris, destacant-ne l’acabament del Centre Cívic, el clavegueram i nova estació de bombament, i la urbanització del carrer del mig.


El pressupost corrent, s’ha realitzat de manera prudent, atès l’elevat endeutament que manté la Corporació amb l’Institut de Crèdit Oficial, pel Pla de Pagaments a Proveïdors de l’Estat, originat per la falta de pagament per part de la Generalitat de Catalunya de les subvencions atorgades a l’Ajuntament en el Programa de Pla de Barris. 


Comentaris

No hi han comentaris.

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona