Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Actualitat

23/01/2005

Mètode del pressupost participatiu

La Comissió Permanent de Participació va aprovar el passat 18 de gener el mètode de com es farà el pressupost perticipatiu de Figaró-Montmany. L’objectiu d’aquest procés participatiu, que s'iniciarà el proper 27 de febrer i s’allargarà fins al mes de setembre, és que els ciutadans i ciutadanes del Figaró fem propostes d’accions concretes per a fer al nostre poble i que, al final del procés, les votem per decidir quines de les accions proposades s’inclouran al pressupost municipal del 2006. És a dir, es tracta de decidir conjuntament com ens gastem els diners públics del municipi per a l’any 2006. El procés consta de 4 etapes: 1a etapa (gener-febrer): Imaginem el futur i presentació del procés. En aquesta fase els ciutadans i ciutadanes del Figaró establirem a través d'un taller de participació com volem que sigui el Figaró del futur, i això ens servirà de guia per a elaborar el pressupost municipal de cada any. Aquest taller també servirà de punt de partida per a l’Agenda 21. 2a etapa (febrer-abril): Fem propostes. En aquesta fase els ciutadans i les entitats podrem fer propostes d'accions per ser incorporades a la despesa del pressupost municipal del 2006. 3a etapa (abril-maig): Filtre i valoració econòmica. Un cop s'hagin recollit les propostes, es farà un primer filtrat més tècnic en què s'agruparan les propostes que són similars i es descartaran aquelles que no siguin legals, que no siguin competència municipal, que siguin tècnicament inviables, que superin el límit econòmic (24.000 euros per proposta), que siguin ambientalment insostenibles o que fomentin l'exclusió social. Un cop fet aquest filtre, el llistat de propostes resultant es valorarà i s'enviarà a tota la ciutadania perquè les voti, i així obtindrem un ordre de prioritats de totes les propostes. 4a etapa (juny-juliol): Votació i criteris de valor afegit. Finalment, les propostes filtrades seran votades per la ciutadania. Cada ciutadà/na podrà votar les sis propostes que més li agradin i això ens permetrà obtenir un ordre de prioritats. Finalment, la Comissió Permanent de Participació Ciutadana definirà quines són les propostes que formaran part del Pressupost Municipal del 2006, hi ho farà aplicant els següents criteris: - La votació feta per la ciutadania. Aquest criteri tindrà un pes del 75% sobre el resultat final. - Adequació a la visió de futur del municipi, que per aquest any s’establirà en el Taller “imaginem el futur” del dia 27 de febrer i per els propers anys s’utilitzarà l’Agenda 21. Aquest criteri tindrà un pes del 15%. - Si cobreixen o no necessitats bàsiques (entenent per necessitats bàsiques: salut, treball, habitatge o educació). Aquest criteri tindrà un pes del 5%. - Nombre de persones que se'n beneficien. Aquest criteri tindrà un pes del 5%. A partir de l’aplicació d’aquests criteris, s’obtindrà l’ordre de prioritats definitiu i s’escolliran les propostes que quedin en les primeres posicions fins a assolir el límit econòmic del pressupost participatiu. La quantitat de diners que es posaran a participació és de 100.000 euros. Aquests diners s’hauran de repartir entre les 4 àrees de l’Ajuntament: Serveis Urbans, Medi Ambient i Participació, Serveis Personals i Promoció Econòmica, i cadascuna d’aquestes àrees haurà de tenir almenys una proposta en el resultat final. Per això les propostes hauran de ser d’un màxim de 24.000 euros. Per garantir que es fan tant coses grans com coses petites, en el resultat final no hi podrà haver més de quatre propostes que valguin més de 15.000 euros. Us adjuntem la Guia Pràctica on s'explica detalladament com es desenvoluparà el procés.


Informació relacionada

Documents

Comentaris

No hi han comentaris.

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona