Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Actualitat

26/10/2018

L'Ajuntament demana una pròrroga per l'execució de les obres de millora del camí de Can Bosch

  • Camí de can bosch

    Camí de can bosch


El camí de Can Bosch presenta un estat molt deficient de conservació com a conseqüència de la dificultat d’accés, la topografia del terreny i la proximitat a la carretera C-17, que obliguen a extremar les precaucions quan s’hi treballa i dificulten i encareixen les actuacions.

Conscients d’aquesta situació, representants dels dos ajuntaments als quals pertany el camí es van reunir el passat 17 de novembre de 2016. L’objecte d’aquesta trobada era acordar una actuació conjunta que millorés les condicions de seguretat del camí de Can Bosch.

Donada la limitació pressupostària municipal, tots dos ajuntaments van sol·licitar la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020, la qual els ha estat atorgada, d’acord amb la proposta de resolució.

La proposta de resolució definitiva va estar en que tan Tagamanent com el Figaró-Montmany, podrien executar les obres el 2018.

Per problemes tècnics i d’eficiència en els treballs d’arranjament del camí, primer cal executar el tram inicial que pertany al municipi de Tagamanent i a continuació el tram últim que pertany a Figaró-Montmany. El fet d’executar les obres de forma separada per part dels dos ajuntaments obligaria a incrementar el seu pressupost.

Per problemes de terminis en la licitació del camí, l’Ajuntament de Tagamanent, ha demanat una pròrroga per poder fer les obres d’arranjament el proper any.  Atès que pel bon funcionament i eficiència de les obres, aquestes s’han d’iniciar pel tram de Tagamanent, l’ajuntament de Figaró-Montmany s’ha vist obligat a demanar també una pròrroga fins l’any vinent per tal de poder fer les obres després de que estiguin executades les del tram del municipi de Tagamanent


Comentaris

No hi han comentaris.

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona