Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

20/04/2004

Ban: Registre de Participació Ciutadana

Mesos enrere vàrem sotmetre a debat amb tota la població una proposta de reglament, i una de les modificacions que es varen aprovar va ser la de estendre els drets i els deures reconeguts en l’esmentat reglament a les persones vinculades al municipi bé amb una segona residència o bé per haver nascut al municipi. Això ens obliga a crear un Registre Municipal de Participació Ciutadana, ja que aquests casos no són identificables automàticament amb l’actual base de dades de l’Ajuntament. Així, únicament les persones registrades podran formar part dels processos de presa de decisions amb participació ciutadana. Aquest registre estarà permanentment obert, però per a l’elecció dels respresentants de la Comissió Permanent de Participació Ciutadana (òrgan que ha de coordinar tots els processos de participació) es tindran en compte únicament aquelles persones registrades abans del 14 de maig de 2004. En l’esmentat registre hi trobarem tres casos diferents: a) Les persones que formen part del Padró Municipal d’Habitants: Aquestes persones NO heu de fer cap tràmit ja que formareu part del registre de forma automàtica. b) Les persones amb segona residència: podeu inscriureu’s al registre adreçant-vos a l’Ajuntament i omplint el formulari que us serà entregat, adjuntant una fotocòpia del DNI de cada membre de la residència que desitja ser inscrit al registre i acreditant la vostra residència (propietat o contracte de lloguer). Si hi ha membres de l’habitatge que volen ser inscrits però no són titulars del mateix o del contracte de lloguer, caldrà acreditar la residència amb una fotocòpia del llibre de família o en el seu cas una declaració jurada al·legant la residència en l’esmentat habitatge. c) Les persones nascudes al Figaró sense residència al municipi: podeu inscriure’us al registre presentant una sol·licitud a l’Ajuntament i adjuntant una fotocòpia del D.N.I. que acrediti que sou nascuts al municipi. Creiem que si us trobeu en la situació b o c és important que feu aquests tràmits, doncs d’aquesta manera podreu participar en les decisions que es prenguin a un municipi que també és el vostre i sobre el qual segur que hi teniu moltes coses a dir.


Data oficial

20 d'abril de 2004

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona