Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

31/05/2004

Decret: Comissió de Festes

Atès que en la Junta de Govern celebrada el passat dia 19 de maig d’enguany no es va incloure per error l’entitat anomenada “Comissió de Festes” a la taula d’entitats, S’acorda: Primer.- Admetre com a entitat membre de la taula d’entitats a la “Comissió de Festes” Segons.- Que en un termini improrrogable de 6 mesos justifiquin constin com a inscrita, sinó quedarà fora de la taula d’entitats. Tercer- Comunicar el present acord a la “Comissió de Festes” pel seu coneixement.


Data oficial

31 de maig de 2004

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona