Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

14/01/2004

Decret: Ajut ec. Fco. Frasquiel

DECRET NÚM. 2/04 Atès el lamentable accident que fa uns mesos va patir el Sr. Francisco Frasquiel veí de la localitat d’Aiguafreda provocant-li una greu minusvalia irreversible. Atès que a la població de Figaró-Montmany ha emprès una lloable iniciativa a fi efecte d’obtenir recursos econòmics per tal d’adquirir un llit de baranes pel Sr. Francisco Frasquiel. Atès l’interès d’aquesta corporació municipal en col·laborar econòmicament en la referida campanya de solidaritat amb el Sr. Francisco Frasquiel. S’acorda: Primer.- Aprovar una despesa de 60,00 € que seran destinats a la campanya solidària iniciada per la població del municipi de Figaró-Montmany per la compra d’un llit de baranes específic per a la minusvalia del Sr. Francisco Frasquiel. Segon.- Comunicar el present acord als interessats. Figaró-Montmany, 14 de gener de 2004. Gemma Sánchez García Alcaldessa


Data oficial

14 de gener de 2004

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona