Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

18/02/2004

Decret: Membres mesa 18 de febrer de 2004

DECRET Atès que el proper dia 14 de març es celebraran les Eleccions a Corts Generals 2004. Atès que, segons disposa l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, Reguladora del Règim Electoral General, correspon a l’Ajuntament fer el sorteig dels membres de la mesa electoral; en el dia d’avui, essent les deu hores trenta cinc minuts, es procedeix per la senyora Alcaldessa, assistida de la Secretària habilitada per aquest acte, a la realització de l’esmentat sorteig, mitjançant el programa de l’elector, resultant les següents persones i per als càrrecs que es detallen: SECCIÓ: ÚNICA MESA: ÚNICA TITULARS PRESIDENTA: M.PILAR GRACIA PUIGDOMENECH 77310100-Q 1R.VOCAL: MERCEDES CONCEP CULLARE DELGADO 37734437-Q 2N.VOCAL: ROSARIO APOLO SUAREZ 52144574-D SUPLENTS DE PRESIDENT: MERCE GARCIA TAÑA 52147988-L DE PRESIDENT: JOSE MANUEL FERNANDEZ GARCIA 50966054-D DE 1r.VOCAL: LUCIA REQUENA LÓPEZ 52153671-K DE 1r.VOCAL: JOSE M. CANO ÀLVAREZ 77276202-C DE 2n.VOCAL: JOSEP M. GUDAYOL SURIÑACH 77310088-G DE 2n.VOCAL: CONCEPCIÓ TRAVE BARJUAN 77287473-K Resolc: Primer.- Donar per formada la mesa electoral anteriorment indicada, amb les persones expressades i per els càrrecs que s’han detallat Segon.- Donant-se trasllat del resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona, lliurant els corresponents nomenaments per la seva signatura i posteriorment lliurament als interessats. Figaró-Montmany, 18 de febrer de 2004. Gemma Sánchez Garcia Alcaldessa Secretària Habilitada


Data oficial

18 de febrer de 2004

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona