Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

22/03/2004

Decret: pròrroga serveis socials

DECRET Atès el conveni signat amb la Diputació de Barcelona relatiu al desenvolupament dels Serveis Socials Municipals mitjançant d’adhesió d’aquesta corporació a la Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció Domiciliària que té per objecte donar suport en el marc del Protocol General “Xarxa de Barcelona-Municipis de Qualitat”. Atès que la Diputació de Barcelona ha aprovat un ajut suplementari per a l’any 2003 a favor d’aquesta corporació municipal amb la següent identificació: Codi 03/Y/12539 Eix d’actuació: 1.3.- Serveis Socials d’atenció domiciliària Import de 442,50 euros Partida pressupostària número 462.50 Programa 313 AO Orgànic 601000 número d’ordre 5069, Tipus d’ajut: Suport econòmic Servei Gestor de la Diputació: Servei d’acció Social Donat que la referida subvenció ha estat concedida per l’any 2003, però a causa de la data en que es va rebre la comunicació (a l’ajuntament de la Garriga el dia 30 de desembre) ha esta impossible poder procedir a la seva execució per manca de temps. S’acorda: Primer.- Demanar a la Diputació de Barcelona que ens sigui atorgada una pròrroga d’execució fins el dia 31 de juny de 2004. Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona i a l’Ajuntament de la Garriga.


Data oficial

22 de març de 2004

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona