Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

INFORMACIONS ALCALDIA

12/05/2004

Decret: Multes

DECRET Vistes les denúncies imposades pels Agents de la Policia Local com a conseqüència de la infracció dels preceptes de la Llei de Seguretat Vial. Aquesta Alcaldia-Presidència, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per les vigents disposicions al respecte, resol: Primer i únic.- Imposar la corresponent sanció en compliment amb el que preveu l’article 68.2 del RDL 339/1990, de 2 de març, sobre trànsit, circulació de vehicles a Motor i Seguretat Viària, als expedients que es relacionen del 0400000036 al 0400000032 amb el següent desglossament: Proposta imposició de sanció Núm. Lot 401 data 20/04/04., Full 1 401 P: 0 denúncies ......... import de 0,00 € 401 F: 18 denúncies ....... import 1075,06 € Figaró-Montmany, 12 de maig de 2004. Gemma Sánchez García Alcaldessa Presidenta


Data oficial

12 de maig de 2004

No


Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona