Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

09/11/2016

Procés selectiu per a la provisió d'una plaça temporal d'AODL: resultats entrevista i proposta de contractació

El passat divendres 21 d'octubre de 2016 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província la convocatòria de selecció d'una plaça de treball temporal d'AODL- Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local. 

 

Atès que el passat 31 d’octubre va acabar el termini per a presentar sol·licituds i que s’han presentat 25 candidatures, publiquem els resultats del concurs de mèrits descrit a la base novena. Com ja s’indicava, les persones amb puntuació de mèrits superior a 3 punts passen a la fase d’entrevista.

 

Atès que s’han celebrat les entrevistes i el tribunal ha pogut puntuar-les amb els 4 punts descrits a la convocatòria.

 

Es publica el resultat de la fase d’entrevistes i la proposta de contractació que el tribunal eleva a la Junta de Govern Local, que aprovarà la proposta en la sessió de data 10 de novembre.

 

L’Ajuntament vol agrair l’esforç de tots els candidats presentats a la convocatòria i desitjar-los un futur ple d’oportunitats.

 

Per a qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a l'Ajuntament presencialment, per telèfon al 938429111 o via correu electrònic a l'adreça figaro@diba.cat. 


Data oficial

9 de novembre de 2016

No


Informació relacionada

Documents


Signatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona