Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

06/03/2017

Aclariments licitació estació de bombeig

En relació als aclariments que ens heu demanat referents a la licitació de l'obra de bombament us concretem:
 
- El diàmetre del tub és de 500 mm nominal. A més s'accepta com a variant un tub de PVC de doble paret, exteriror corrugada i interior llisa, color teula RAL 8023, rigidesa a curt plaç superior a 8 KN/m2 i a llarg plaç de 4 KN/m2; coeficient de fluència inferior a 2, amb un diàmetre nominal de 500 mm i un diàmetre inteiror de 452 mm i amb unió per embocadura integrada provista d'una junta elàstica de EPDM allotjada en el extrem del tub, fabricada segons UNE EN 13476 amb certificat de qualitat AENOR tipus SANECOR o equivalent. Col·locat a fons de rasa, previ anviellament i compactació de llit amb sauló de 10 cm de gruix, totalment col·locat inclosa part proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs.
 
- Les millores de materials han de ser valorades econòmicament
 
- Les millores s'han de proposar a criteri del licitador
 
Gràcies per l'interès mostrat en la licitació.
 
Esperem la vostra oferta.
 
Salutacions


Data oficial

6 de març de 2017

No


Informació relacionada

Documents


Signatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona