Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

08/06/2017

Aprovació del plec de clàusules i convocatòria de la subhasta d'un vehicle municipal

Per acord de la Junta de Govern de 1 de juny de 2017 s’han aprovat les bases o plec de clàusules econòmic administratives particulars que han de regir la venda mitjançant subhasta pública del següent bé patrimonial moble no utilitzable propietat d’aquest ajuntament: vehicle turisme municipal, marca Fiat, model Scudo, matrícula B3074WZ.


Dites bases es troben publicades al web municipal i si en el termini de quinze dies naturals no es presenten al·legacions quedaran aprovades de manera definitiva.


Al mateix temps es convoca subhasta pública, condicionada a l’aprovació definitiva de les bases.


Objecte de la subhasta: vehicle turisme municipal, marca Fiat, model Scudo, matrícula B3074WZ.


Preu de sortida: 300,00€ + IVA (21%)


Termini presentació d’ofertes: 15 dies naturals a partir de la publicació al tauler i al web municipal d’aquest anunci.


Tot el contingut íntegre del Plec es troba al web municipal.


Data oficial

8 de juny de 2017

No


Informació relacionada

Documents


Signatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona