Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

06/11/2017

Exposició al públic de llistes del cens electoral

Avís: Les llistes del cens electoral s'exposen al públic perquè les persones interessades les consultin a l'efecte de presentar reclamacions. En virtut del que estableix l'article 41 de la Llei Orgànica del règim electoral general, es prohibeix la informació particulatitzada sobre les dades personals contingudes en el cens electoral i no se'n permet la recopilació de dades per qualsevol  mitjà, ja sigui manual, forogràfic, informàtic o de qualsevol altra naturalesa, sota les responsabilitats procedents legalment".


El període d'exposició al públic és del 3 al 10 de novembre de 2017


Data oficial

6 de novembre de 2017

NoSignatari:
Verificant la signatura digital 
Data:
Verificant el Segell de Temps Verificant el Segell de Temps

Verifica

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona